سالن چشم انداز

سالن کنفرانس چشم اندازواقع در طبقه هشتم هتل  به همراه نمایی شیشه ای که میهمان عزیز می توانند رو به روی گنبد ایستاده و نظاره گر بارگاه مطهر رضوی باشند،  این سالن با توانایی  برگزاری مهم ترین جلسات و انواع همایش های شما سعی بر این دارد که آن ها را در بالاترین سطح امکانات ممکن برگزار نماید .